Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Гороховський Семен Самуїлович
Завідувач кафедри інформатики, Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Iнформатики
Сучасні технології та актуальні проблеми в галузі програмних агентів. Ознайомлення студентів із принципами агентного підходу Основний об’єкт вивчення - мультиагентні системи. Інтелектуальні риси агентів, співпраця в мультиагентних системах, парадигма агентно-орієнтованого програмування та методологія агентно- орієнтованого аналізу та дизайну, методи прийняття рішень в мультиагентних системах. Приклади застосування агентних технологій у різних сферах науки та бізнесу.
Кафедра: Iнформатики
Архітектура системи як сукупність взаємопов’язаних інфраструктур. Основні поняття агентних технологій, архітектура багатоагентних систем, прийняття рішень в агентних системах, проблеми платформи реалізації, оцінки складності задач проектування агентів, мобільні обчислення та агенти.
Кафедра: Iнформатики
Мета наукового дослідження, наукове узагальнення, емпіричний і теоретичний рівні дослідження й організації знання. Наукові гіпотези. Модель академіка В. М. Глушкова. Роль математичних моделей. Планування науково-дослідної роботи. Методи дослідження в програмній інженерії. Поняття наукової новизни, пошук наукової літератури. Основні вимоги до написання, оформлення і захисту наукових праць студентів
Кафедра: Iнформатики
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.
Кафедра: Iнформатики
Різні аспекти розподілення обчислень: просторовий, часовий, функціональний і семантичний. Моделі та методи, пов’язані з основними елементами розподілення: керування, зв’язок і ресурси. Шляхи досягнення основних цілей розподілених обчислень і систем: зв’язок користувачів із ресурсами, прозорість доступу, відкритість і масштабність.