Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Глибовець Андрій Миколайович
Доцент
Доктор технічних наук, доцент
1-329
курси
Кафедра: Iнформатики
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.
Кафедра: Мережних технологій
Метою курсу є ознайомлення студентів з «Хмарними технологіями» та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі «хмарних технологій» та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними «хмарними системами» такими як Google App Engine та Windows Azure.
Кафедра: Iнформатики
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Інженерія програмного забезпечення" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.
Кафедра: Мережних технологій
Інформаційний пошук, поєднав в собі роботу бібліотекарів і інформатиків в середині XX столітя. Бурхливий розвиток мережі Інтернет став потужним імпульсом розвитку цієї дисципліни. Сучасний інформаційний пошук – це міліони користувачів, грандіозні об’ми даних, потужні обчислювальні системи, витонченні алгоритми. Для вирішення поставленої задачі, пошуку інформації, що відповідає потребі користувача, застосовуються методи машинного навчання, аналіз мультимедійної інформації, комп’ютерна лінгвістика, геоінформаційні сервіси, досліджується …
Кафедра: Iнформатики
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми “Прикладна математика”, успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів (програм) розв¢язку різноманітних прикладних задач. У курсі проводиться огляд основних синтаксичних структур мови Сі з наголосом на їх застосування при вирішенні різних практичних задач. Крім класичного матеріалу (основні оператори, дані, використання функцій та ін.) приділяється значна увага таким темам, як …