Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Гречко Анастасія Валеріївна
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
біографія

Поточна робота пов’язана із дослідженням математичних моделей підтримки електронного документообігу; розробкою інтегрованої моделі методу прогнозного графа (МПГ) В.М. Глушкова та методу аналізу ієрархій (МАІ) Томаса Сааті, створенням інструменту проведення експертиз з використанням можливостей глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, зокрема обробки експертних оцінок для «ранжування» варіантів проектних рішень; дослідження, розробка (модернізація) і аналіз продуктивності паралельних алгоритмів внутрішнього та зовнішнього сортування даних при використанні різних схем багатопотокового злиття масивів данних.

курси
Кафедра: Мережних технологій
Курс присвячено актуальним методам, інструментам та технологіям в області веб-програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів зі структурою та принципами Веб (базовими поняттями, архітектурою, стандартами та протоколами) і ключовими технологіями мережі Веб. Зокрема в рамках курсу розглядаються історичні передумови, структура і принципи роботи веб, використовувані протоколи і способи адресації, основні проблеми і напрямки розвитку веб-технологій, засоби розробки на стороні клієнта (HTML, …
Кафедра: Мережних технологій
Курс присвячений основним поняттям паралельних обчислювальних систем, а також моделям паралельного програмування. У першій частині курсу розглядаються основні теоретичні передумови паралелізму та програмні примітиви, а у другій – інструменти та технології паралельного програмування. Значну увагу приділено проектуванню коректних та ефективних паралельних програм. Для цього розглядаються узагальнені розв’язки типових задач, так званих патернів проектування, та типових помилок – антипатернів