Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Черкасов Дмитро Іванович
Старший викладач
Кандидат технічних наук
067 209 05 94
курси
Кафедра: Мережних технологій
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами сучасних мережних технологій. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі пропонується знайомство та робота з поняттями LAN, WAN, Операційною системою Cisco IOS. Також пропонується вивчення поняття мережної адресації за протоколом IP. У курсі розглядаються відомі системи мережної взаємодії TCP/IP а також OSI. Детально розглядаються …
Кафедра: Iнформатики
Студенти вивчають можливості та структуру глобальної комп’ютерної мережі Internet. Засвоюють базові прийоми роботи в локальній та глобальній мережах. Навчаються користуватися різноманітними сервісними функціями Internet. Набувають практичного досвіду встановлення та адміністрування основних типів серверів та створення Web-сайтів. На практичних заняттях увага студентів акцентується на систематизації ресурсів мережі, опрацюванні можливих проблем доступу до них та найповнішому охопленні інформаційних сервісів усіх наявних типів. …
Кафедра: Мережних технологій
Курс "Комп'ютерні мережі" присвячено вступу до технологій сучасних комунікаційних мереж, розгляду базових понять, технологій, протоколів. Для початку навчання за курсом достатньо знань, отриманих в середній школі. Увагу приділено систематизації теоретичних знань та отриманню практичних навичок. Курс базується на навчальній програмі Cisco Certified Network Associate (CCNA), Routing and Switching (R&S), частина 1, компанії Cisco Systems. Отримані знання складають основу для подальшого …
Кафедра: Мережних технологій
Базова інформація про побудову сучасних дата-центрів, особливості функціювання основних компонентів, стандарти та протоколи. Сучасні технології віртуалізації, хмарних обчислень. Розгляд технологій програмно визначених мереж (Software-Defined Networking) та віртуалізації мережевих функцій (Network Function Virtualization). Структура курсу базується на навчальній програмі підготовки фахівців з технологій дата-центрів рівня CCNA компанії Cisco Systems, а також долучає додаткові матеріали з навчальних посібників, технічної документації та інформаційних …
Кафедра: Мережних технологій
Поняття уніфікованих комунікацій, основи побудови мереж, орієнтованих на послуги. Сутність технології забезпечення якості обслуговування (QoS), принцип дії основних механізмів забезпечення QoS. Основи технології передачі голосу через IP-мережі, принципи керування викликами в системах IP-телефонії. Курс базується на інформації з навчальної програми компанії Cisco Systems з уніфікованих комунікацій та VoIP, а також відомості про сучасні тенденції та технології, пов’язані з впровадженням послуг …