Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Гулаєва Наталія Михайлівна
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає набуття теоретичних та практичних знань в одній з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій – організації роботи з базами даних та інформаційними системами; основний наголос зроблено на реляційних базах даних. У ході навчання студенти отримають теоретичні знання та технологічні навички, що є необхідними для даталогічного та фізичного проектування автоматизованих інформаційних систем; ознайомляться з основними мовами запитів та вивчать …
Кафедра: Iнформатики
У курсі розглядаються принципи застосування синтетичної теорії еволюції до розв’язання практичних задач. Дається комплексний розгляд сучасного стану теоретичних досліджень та галузей практичного застосування еволюційних алгоритмів. Вивчений матеріал закріплюється на практиці при розробці лабораторних робіт, а також укрупнених проектів, в тому числі групових.
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає ознайомлення з сучасним станом розробки нереляційних підходів до організації баз даних. Під час навчання студенти ознайомляться з основними концепціями напряму NoSQL, що дасть змогу оцінювати переваги та недоліки різних моделей і обирати найбільш відповідну модель для кожного конкретного проекту. Крім того, студенти отримають теоретичні знання та практичні навички роботи з однією з найпопулярніших NoSQL СКБД Mongo
Кафедра: Iнформатики
Інформаційна модель концептуального рівня. Поняття бази даних. Основні властивості. Реляційна модель бази даних. Основні мовні моделі. Логічне проектування баз даних. Бази знань, експертні системи та інші застосування.
Кафедра: Iнформатики
Курс передбачає надання студентам базових понять та огляду сучасного стану однієї з найактуальніших на сьогодні галузей інформаційних технологій – організації роботи з базами даних та інформаційними системами. У ході навчання студенти отримають теоретичні знання та технологічні навички, що є необхідними для логічного проектування автоматизованих інформаційних систем.