Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Братик Михайло Васильович
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
044 425 43 08
курси
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення математичних моделей, що використовуються у страхуванні життя, методів обчислення вартості різних типів договорів страхування життя (довічне страхування, тимчасове страхування, страхування на доживання, тощо), оцінювання ризиків портфелю страхової компанії та способів запобігання її банкрутству
Кафедра: Математики
Метою курсу є ознайомлення з теоретичними основами теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосуваннями в обробці експериментальних даних. У курсі розглядаються ймовірності випадкових подій, випадкові величини та їх властивості. Студенти ознайомлюються з описовою статистикою, теорією оцінювання параметрів та перевірки гіпотез. Особливу увагу приділено застосуванню теорії ймовірностей для дослідження різних суспільних та інших процесів і явищ.
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення різних методів статистичного аналізу даних. У курсі вивчається описова статистика, перевірка гіпотез, непараметричні тести, досліджуються та будуються моделі, які описують різні економічні, фізичні чи інші типи процесів чи явищ за допомогою одно- та багатофакторної лінійної регресії, нелінійні моделей та часових рядів. Також приділено увагу визначенню структури даних та взаємозв'язку між даними за допомогою кластерного та факторного …
Кафедра: Математики
Метою курсу є ознайомлення з теоретичними основами теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосуваннями в обробці експериментальних даних. У курсі розглядаються ймовірності випадкових подій, випадкові величини та їх властивості. Студенти ознайомлюються з описовою статистикою, теорією оцінювання параметрів та перевірки гіпотез. Особливу увагу приділено застосуванню теорії ймовірностей для дослідження різних економічних, фізичних та інших процесів і явищ.