Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Дрінь Світлана Cергіївна
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
050 541 38 05
курси
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення методів дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь, які виникають в економічних моделях. Вивчається теорія функцій як однієї так і багатьох змінних та їх застосування при розв’язуванні екстремальних задач. Розглядаються задачі дослідження операцій та теорії диференціальних рівнянь.
Кафедра: Математики
Програма курсу забезпечує обсяг знань з диференціальних та інтегральних рівнянь, необхідних для підготовки фахівців за даною спеціальністю. Основна увага приділяється вивченню диференціальних рівнянь першого порядку, вищих порядків та системам звичайних диференціальних рівнянь.
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення основ комбінаторики, ймовірності, статистики та їх застосування при розв’язуванні прикладних задач. Розглядаються різні означення ймовірності, одновимірні та багатовимірні випадкові вектори та їх числові характеристики, початки описової статистики, лінійна регресія, закон великих чисел, центральні граничні теореми.