Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Дяченко Сергій Миколайович
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Математики
У курсі вивчаються основи теорії чисел на прикладі кільця цілих чисел, кільця многочленів над полем. Спочатку розглядається подільність чисел, алгоритм Евкліда, теорема Ейлера, Китайська теорема про лишки. У другій половині курсу вивчається подільність в кільці многочленів, терема Безу, схема Горнера, арифметика скінченних полів.
Кафедра: Математики
У курсі даються базові знання з основних алгебраїчних структур. Докладно розглядаються комплексні числа. Вивчаються криві другого порядку (гіпербола, парабола, еліпс). Далі системи лінійних рівнянь, матриці, лінійні векторні простори. Вивчаються канонічні форми лінійних операторів у різних векторних просторах, Жорданова нормальна форма матриці. Вивчаються білінійні та квадратичні форми, евклідові та унітарні простори. У курсі вивчаються основи теорії чисел на прикладі кільця цілих …
Кафедра: Математики
У курсі вивчаються основи криптології та криптоаналізу. Спочатку розгляд криптографічні системи, засновані на теорії чисел та теорії еліптичних кривих.
Кафедра: Математики
У курсі вивчаються основи математичної логіки, формальні мови, формальні теорії на прикладі числення висловлювань та числення предикатів. В другій частині вивчається теорія алгоритмів. Розглядається теорія складності алгоритмів, лямбда числення, теорія примітивно рекурсивних функцій.
Кафедра: Математики
У курсі вивчаються основи математичної логіки, формальні мови, формальні теорії на прикладі числення висловлювань та числення предикатів. В другій частині вивчається теорія алгоритмів. Розглядається теорія складності алгоритмів, лямбда числення, теорія примітивно рекурсивних функцій.