Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Бучко Олена Андріївна
Старший викладач
Кандидат технічних наук
097 305 17 22
курси
Кафедра: Iнформатики
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).
Кафедра: Iнформатики
Вивчення алгоритмів синтезу зображень і засобів їхнього відтворення з використанням сучасної комп’ютерної техніки.
Кафедра: Iнформатики
Курс присвячений математичним основам і практичним методам цифрової обробки зображень, включаючи методи покращення зображень, фільтрації чорно-білих та кольорових зображень. Для глибшого розуміння дисципліни розглядається перетворення Фур’є для обробки зображень в частотній області. Вивчаються методи морфологічної обробки зображень, сегментації. Приділяється увага методам знаходження об’єкта на зображенні представленні його форми та опису. Особливістю курсу є його орієнтація на можливість ефективного застосування отриманих …