Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Щестюк Наталія Юріївна
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Математики
The course is intended to introduce students to the use of the stochastic techniques for the financial discret-time models. Thus the course will focus on one-period and multi-period binomial models for stock prices. The students are learned to compute a dynamic hedging strategy that replicates a given option and are proceed to the main concepts of the theory of stochastic …
Кафедра: Математики
У курсі ви дізнаєтесь що потрібно знати, щоб займатись аналізом даних. На прикладі запропонованого соціологічного опитування (експерименту) з конкретної предметної області ви зможете опанувати методи збору та опрацювання емпіричних даних та отримання можливих статистичних оцінок невідомих параметрів генеральної сукупності; методи побудови і перевірки статистичних гіпотез щодо розподілу ознаки в генеральній сукупності, щодо порівняння двох вибірок. Ви дізнаєтесь про основні методи …
Кафедра: Математики
Курс присвячується класичній теорія оптимізації функцій, основам варіаційного числення (оптимізація функціоналів) та математичному програмування як основним математичним методам дослідження операцій. Ви дізнаєтесь про методи варіаційного числення для розвязання умовних та безумовних оптимізаційних задач; основні методі та алгоритми лінійного програмування, навчитесь будувати лінійні моделі та знаходити оптимальні рішення економічних проблем.
Кафедра: Математики
Курс присвячений методам та засобам обробки інформації, як поступає до нас через певні проміжки часу, тобто аналізу, моделюванню та прогнозування часових рядів. У курсі ви дізнаєтесь, як влаштовано світ сьогодні (моделювання) і що буде завтра (прогнозування). Розглядаються методи виділення тренду та періодичної складової, побудова авто кореляційної (АКФ) та часткової авто кореляційної (ЧАКФ) функції, моделювання часових рядів за допомогою АРІМА – …
Кафедра: Математики
У курсі розглядаються необхідні для кожного фізика поняття теорії ймовірностей: випадкові події, випадкові величини, функції розподілу та числові характеристики(середнє, дисперсія) випадкових величин, елементи математичної статистики. Основна увага приділяється застосуванню методів теорії ймовірностей у фізичних дослідженнях, та у статистичній фізиці.