Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Тимошкевич Лариса Миколаївна
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Математики
Метою курсу є оволодiння фундаментальними поняттями лiнiйної алгебри, аналiтичної геометрiї та абстрактної алгебри («лiнiйний простір», «евклiдiв простiр», «лiнiйний оператор», «група», «поле») та методами розв’язування систем лiнiйних рiвнянь, обчислення визначникiв, дослiдження лiнiйних операторiв, конструювання полiв та виконання обчислень в них
Кафедра: Математики
Фундаментальна математична дисципліна. Містить математичні основи комп’ютерних наук. Розглядаються елементи математичної логіки, теорії множин, комбінаторики, теорії графів. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: математична логіка і теорія алгоритмів, теорія ймовірностей і математична статистика, основи комп’ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування.
Кафедра: Математики
В курс входять розділи, що не увійшли до базового курсу «Дискретна математика», а саме: потужність множин, обходи в графах, розфарбування графів, теорія автоматів. Містить математичні основи комп’ютерних наук. Метою курсу є забезпечення студентів необхідним математичним апаратом для вивчення курсів: основи комп’ютерних алгоритмів, бази даних і бази знань, програмування, теорія складності алгоритмів.
Кафедра: Математики
Метою курсу є оволодiння фундаментальними поняттями лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї («лiнiйний простір», «евклiдiв простір», «лiнiйний оператор»), оволодiння методами розв’язування систем лiнiйних рiвнянь, обчислення визначникiв, дослiдження лiнiйних операторiв