Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Захарійченко Юрій Олексійович
Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення методів дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь, які виникають в економічних моделях. Вивчається теорія функцій як однієї так і багатьох змінних та їх застосування при розв’язуванні екстремальних задач. Розглядаються задачі дослідження операцій та теорії диференціальних рівнянь.
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення основ теорії звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та вищих порядків, їх методи інтегрування. Розглядаються наближені методи знаходження розв’язків задачі Коші та її зведення до розв’язування інтегрального рівняння. Вивчаються лінійні системи диференціальних рівнянь та прикладні задачі, які описуються диференціальними рівняннями.
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення основ комбінаторики, ймовірності, статистики та їх застосування при розв’язуванні прикладних задач. Розглядаються різні означення ймовірності, одновимірні та багатовимірні випадкові вектори та їх числові характеристики, початки описової статистики, лінійна регресія, закон великих чисел, центральні граничні теореми.
Кафедра: Математики
Метою курсу є вивчення означень стійкості положень рівноваги динамічних систем диференціальних рівнянь, дослідження на стійкість за допомогою побудови фазового портрету та методом функцій Ляпунова. Розглядається методика лінеаризації нелінійних систем та її застосування в прикладних задачах.