Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Чорней Руслан Костянтинович
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
068 198 29 70
курси
Кафедра: Математики
Навчальна дисципліна розглядає базові основи теорії прийняття рішень, основи теорії корисності, експертні процедури для прийняття рішень, теорії прийняття рішень в умовах визначеності, прийняття рішень в умовах конфлікту, кооперативне прийняття рішень, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації.
Кафедра: Математики
Вивчення дисципліни має на меті оволодіння такими питаннями: основні поняття і теореми теорії ймовірностей; основні методи знаходження ймовірностей випадкових величин; основні закони розподілу випадкових величин; граничні теореми теорії ймовірностей; основні поняття математичної статистики; основні методи статистичного опису результатів спостереження; основні методи перевірки статистичних гіпотез; елементи дисперсійного аналізу; елементи теорії регресії і кореляції.
Кафедра: Математики
У курсі розглядається аналіз і синтез лінійних оптимальних систем керування: проектування детермінованих і стохастичних регуляторів, оптимальна оцінка стану, чутливості і оптимальності систем, керування дискретними системами.