Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Вознюк Оксана Миколаївна
Асистент
Магістр
096 842 53 44
курси
Кафедра: Iнформатики
Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем управління базами даних (СУБД). На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СУБД MS Access. Розглядаються різноманітні програмні системи обробки соціально–економічної інформації, в тому числі розв’язуються слабоструктуровані задачі багатокритеріальної оптимізації за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ). Розглядається формалізація поняття інформації та здійснюється огляд трьох етапів процесу її обробки. …
Кафедра: Iнформатики
Мова Пролог. Структура програми на Пролозі, засоби представлення знань, поняття рекурсії, циклу, бектрекінгу. Представлення баз даних у Пролозі, довга арифметика, алгоритми на графах, синтаксичні перетворювачі, математичні ігри.
Кафедра: Iнформатики
Для того, щоб інформація у мережі була доступною для обробки машинами, вона повинна бути подана у формі, що буде їм зрозуміла. Технологія Semantic Web покликана вирішити цю задачу. Основна ідея полягає в тому щоб доповнити традиційні ресурси представлені в мережі чітко структурованими мета-даними що відкриє можливість для розуміння комп’ютерами про що йдеться в тому чи іншому документі що в свою …