Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Борозенний Сергій
Старший викладач
Магістр
067 457 56 79
курси
Кафедра: Мультимедійних систем
Практикум об’єктно-орієнтованого програмування пропонується як вибірковий курс для студентів, які цікавляться засобами організації і визначення графічних інтерфейсів на основі об’єктно-орієнтованого підходу, виходячи з принципу відокремлення введення/виведення від логіки програми, вивчення якої складало предмет курсів процедурного і об’єктно-орієнтованого програмування. В практикумі вивчаються засоби організації графічних даних, методи відтворення графічних даних на екрані, класифікація графічних примітивів. Будуються ієрархії графічних класів. Проектується та …
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу – вивчення теоретичної та формування прак-тичної бази сучасної технології об’єктно-орієнтованого програ-мування на платформі Microsoft.NET та мови програмування с#. Значну увагу приділено графічним та веб-застосуванням, а також роботі з різнорідними джерелами даних.