Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Бублик Володимир Васильович
Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
курси
Кафедра: Мультимедійних систем
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм про-цедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) й об’єктно-орієнтованого (ієрархічно-го) у їхньому розвитку і взаємозв’язку. основу вивчення скла-дають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої, об’єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрар - хії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтер-фейсу і реалізації.
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу полягає у розвиненні і закріпленні вмінь самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії; оволодінням методами аналізу і рецензування програмного коду, складеного на основі об’єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців. Для вивчення курсу необхідне попереднє вивчення “Методів об’єктно-орієнтованого програмування”. Курс проходить у вигляді наукового семінару, кожен учасник якого самостійно реферує обраний розділ або …
Кафедра: Мультимедійних систем
Мета курсу – довести об’єктно-орієнтовану парадигму до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем із використанням упорядкованих за рівнями об’єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.
Кафедра: Мультимедійних систем
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм про-цедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) й об’єктно-орієнтованого (ієрархічно-го) у їхньому розвитку і взаємозв’язку. основу вивчення скла-дають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої, об’єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрар - хії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтер-фейсу і реалізації.
Кафедра: Мультимедійних систем
Курс програмування мовою С слугує двом головним цілям від-повідно до того особливого місця, яке мова С посідає в сучасному програмуванні. Перш за все, мова С – це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівн я, на-приклад бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С – це …