Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Жежерун Олександр Петрович
Доцент
Старший науковий співробітник
курси
Кафедра: Мультимедійних систем
Знайомство студентів з сучасною технологією та архітектурою інтелектуальних систем, методологією ведення баз знань, основними методами логічного виводу. Розглядається підходи до побудови інтелектуальних систем, організацію захисту інформації та шифрування, побудови систем з підвищеною надійністю обчислень за рахунок використання нетрадиційної архітектури.
Кафедра: Мультимедійних систем
Курс призначений для знайомства студентів з основними методами і засобами програмної реалізації сучасних мов програмування, основними принципами і методами конструювання трансляторів з мов програмування, оволодіння виділення функцій і задач мовного процесування у інструментальних середовищах розробки програм. На практичних заняттях методи, що розглянуті на лекціях, будуть демонструватися на прикладах реалізації основних методів і алгоритмів компіляції та інтерпретації програм. Після вивчення дисципліни …
Кафедра: Мережних технологій
Курс присвячений вивченню теоретичних та прикладних аспектів онтологій в Інформатиці. Розглядаються теоретичні підходи до побудови онтологій, та зв’язки з іншими галузями інформаційних систем. В курсі розглядається стандарт OWL для написання онтологій та спеціалізовані редактори онтологій. В рамках курсу студенти отримують навички застосування і побудови онтологій.