Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Пєчкурова Олена Миколаївна
Старший викладач
Бакалавр
067 446 87 43
курси
Кафедра: Iнформатики
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.
Кафедра: Iнформатики
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Інженерія програмного забезпечення" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.