Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Вознюк Ярослав Іванович
Завідувач навчальної лабораторії, асистент
1-310
067 791 59 12, вн 302
курси
Кафедра: Iнформатики
Студенти вивчають можливості та структуру глобальної комп’ютерної мережі Internet. Засвоюють базові прийоми роботи в локальній та глобальній мережах. Навчаються користуватися різноманітними сервісними функціями Internet. Набувають практичного досвіду встановлення та адміністрування основних типів серверів та створення Web-сайтів. На практичних заняттях увага студентів акцентується на систематизації ресурсів мережі, опрацюванні можливих проблем доступу до них та найповнішому охопленні інформаційних сервісів усіх наявних типів. …
Кафедра: Мережних технологій
Курс "Комп'ютерні мережі" присвячено вступу до технологій сучасних комунікаційних мереж, розгляду базових понять, технологій, протоколів. Для початку навчання за курсом достатньо знань, отриманих в середній школі. Увагу приділено систематизації теоретичних знань та отриманню практичних навичок. Курс базується на навчальній програмі Cisco Certified Network Associate (CCNA), Routing and Switching (R&S), частина 1, компанії Cisco Systems. Отримані знання складають основу для подальшого …
Кафедра: Iнформатики
Методика побудови комп’ютерних алгоритмів. Математичний апарат аналізу алгоритмів, поняття ефективності алгоритмів, базові алгоритми розв’язання типових класів задач. Основні методи розв’язання задач: «розділяй і пануй», бектрекінг, символьні обчислення, використання евристик.