Українська
Факультет Інформатики
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
Інформація про вступ
інформація про викладача
teachers photo
Гломозда Дмитро Костянтинович
Доцент
Кандидат технічних наук
050 353 81 59
курси
Кафедра: Iнформатики
У курсі висвітлюються методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному і збірковому програмуванні: методи накопичення та організації повторно використовуваних компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур та бібліотеках класів, підтримка каркасів та багатоваріантних і вбудованих модулів, механізми перевикористання наборів компонентів та візуального програмування, моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Курс призначений для ознайомлення …
Кафедра: Iнформатики
Методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному та збірковому програмуванні: методи нагромадження й організації повторного використання компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур і бібліотеках класів; підтримка каркасів і багатоваріантних та вбудованих модулів; механізми перевикористання наборів компонентів і візуального програмування; моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Найсучасніші засоби програмної інженерії щодо нагромадження і …
Кафедра: Iнформатики
В курсі розглядаються поширені методології проектування та розробки комплексних програмних застосунків — системи принципів та сукупності ідей, понять, методів, способів та засобів, які визначають стиль розробки ПЗ. Розглядаються такі методології проектування ПЗ як RAD, SATD, DDD. Розглядаються такі методології розробки ПЗ як прогнозовані, адаптивні, SCRUM, KANBAN, DSDM, MS SF, Rational Unified Process. Розглядаються теоретичні та практичні засади тестування ПЗ. Вивчаються …
Кафедра: Iнформатики
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Інженерія програмного забезпечення" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.
Кафедра: Iнформатики
Курс призначений для знайомства студентів з організаційно-методологічними засадами побудови і реінжинірингу комп’ютерних систем, зокрема інформаційних сховищ (з OLAP & Data mining). Розглядаються такі механізми системного аналізу як методи подання знань при концептуальному моделюванні предметних областей, методи експерт-ного аналізу та оцінювання об’єктів, об’єктні моделі подання знань, еталонна модель POSIX-сумісного середовища відкритих систем з відомими функціональними (вертикальними) профілями та мови класичних та …